Vibeke Frost Andersen
 

Vibeke Frost Andersen has a bachelor degree with honors from University of Wales Institute Cardiff in graphic communication. She has also studied sculpture and photography in Cardiff and art history in Oslo. Vibeke has a postgraduate certificate in education and has taught extensively whilst running her own practice as an artist and designer. 

Vibeke is interested in public space as an arena where various policies and social issues unfold and leave traces. Her work is largely research-based and executed in a range of different media.

 

Vibeke Frost Andersen har en bachelorgrad i grafisk kommunikasjon fra University of Wales Institute Cardiff. Hun har i tillegg studert skulptur og fotografi i Cardiff, samt kunsthistorie i Oslo. Vibeke har også pedagogisk utdanning, og har bred undervisningserfaring ved siden av egen praksis som kunstner og designer. 

Vibeke er interessert i offentlig rom som en arena der ulike politiske og sosiale spørsmål spilles ut og etterlater seg spor. Arbeidene hennes er i stor grad forskingsbasert, og benytter seg av en rekke ulike materialer. 

  • Instagram
  • Facebook Social Icon