COURSE: Concepts of Public Space (2014/15)

Semester I(no)

Kurset gir en innføring i ulike begreper for offentlighet/offentlighetsformer/sedimenter.

Vi skal se på spørsmålene og problemstillingene: Hva betyr offentlighet?


Representativ vs borgerlig offentlighet (Jürgen Habermas)

Om Felt Pierre Bourdieu /Offentlig scene (Richard Sennett)

Offentlig rom (Hannah Arendt)

Poetisk Rom (LeFebre)

Arbeideroffentlighet (Negt & Kluge)

Thomas Crow: Om Salongen , DeloffentlighetEkskursjon


torsdag: Sosialhistorisk og urbanistisk perspektiv på fire faser og sedimenter (arkitektur + kunst) i Oslo

Eneveldet: disiplinært sediment (Gamle Kristiania, Kvadraturen)

Liberal politisk kode: borgerlig sediment (Karl Johan med Universitet, Storting, Nationaltheater)

Sosial-liberal politisk kode: Funksjonalistisk sediment (Universitetets Fysikk-bygg)

Nyliberal politisk kode: ”Mazdaistisk sediment ”(Dag Østerberg): UB, Blindern

Tags:

Archive:
Tags: