COURSE: Concepts of Public Space

Kurset gir en innføring i ulike begreper for offentlighet/offentlighetsformer/sedimenter.

Vi skal se på spørsmålene og problemstillingene: Hva betyr offentlighet? Representativ vs borgerlig offentlighet (Jürgen Habermas), Om Felt Pierre Bourdieu /Offentlig scene (Richard Sennett), Offentlig rom (Hannah Arendt), Poetisk Rom LeFebre , Arbeideroffentlighet (Negt & Kluge,) Thomas Crow: Om Salongen , Deloffentlighet 

 

Ekskursjon torsdag: Sosialhistorisk og urbanistisk perspektiv på fire faser og sedimenter (arkitektur + kunst) i Oslo

Eneveldet: disiplinært sediment (Gamle Kristiania, Kvadraturen)

Liberal politisk kode: borgerlig sediment (Karl Johan med Universitet, Storting, Nationaltheater)

Sosial-liberal politisk kode: Funksjonalistisk sediment (Universitetets Fysikk-bygg) 

Nyliberal politisk kode: ”Mazdaistisk sediment ”(Dag Østerberg):  UB, Blindern

Tags:

Please reload

Archive:
Please reload

Tags:
Please reload

More on the web:
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon