Ny Norsk Offentlig Ordliste by MA1 Art & Public Space

 

Språk er et verktøy for å kommunisere og dele. Et ordforråd er et dynamisk, offentlig rom som endrer seg over tid i takt med språkets brukere. Som et pågående prosjekt arbeider masterstudenter i Kunst og offentlige rom med å utvikle et norsk vokabular om offentlighet i kunst, i vid forstand. 

 

Words are used to communicate and share. A vocabulary is a dynamic public space, changing with time and with the people involved. As an ongoing project, the students from Art & Public Space generate a living Norwegian dictionary; a document of public dimensions.

Projects:

Social Art                               Sosial kunst

Social Works

Konsept

Konseptuell kunst                

Socially Engaged Art

Relational Aesthetics             Relasjonell estetikk

Spectator

Spectatorship

Author                                    Forfatter

                                              Opphaver

Authorship

Ownership

Performative                          Performativ

Performativity

Temporal

Temporality

Collaboration

Collaborative

Everyday Art

Site-Specific

Site-Specificity

Conventions

Conditions

Context

Appropriation

Artivism

Activism

Plop Sculpture

Drop Sculpture

Interactive

Installation                            Installasjon

Public                                   Offentlig

                                             Allment

Common                              Felles

                                             Av felles interesse

                                             Allmenning

Public Art                             Offentlig Kunst

Post-Modern                        Postmoderne

Contemporary                      Samtid

                                             Nåtid

Intervention

Participation

Participatory Work

Critical Distance

Artwork Kunstverk

Experiencee

Perceiver

Audience

Situationist                            Situasjonisme

New-situationism                  Nysituasjonisme

Contemplation

Spectacle

Over-Identification

Usership

Co-efficiency of Art

1:1 Scale                               én til én skala

Double Ontology

Escapology

Imperformativity

Loopholes

Museum 3.0

Narratorship

Reciprocal Readymades

Redundancy

Repurposing

Slackspace

Specific Visibility

UIT (Use It Together)             Dugnad

Dramaturgy                           Dramaturgi

Hacking

Gleaning                                Lovlig epleslang

Piggybacking

Extraterritorial Reciprocity     Utenomjordisk gjensidighet

Gaming

Poaching                               Krypskyting

Idleness                                 Dvale

Seeder

Leecher

Torrent

Accessible

Audience development

Research                               Forske

                                              Utforske

                                              Utforskning  

                                              Forarbeid

                                              Undersoke

                                              Kartlegge

                                              Ransake

                                              Gjennomsøke

                                              Førsøke

                                              Igjen og igjen søke

                                              Igjensøke

                                              Risøtsj

Defamiliarization                    Fremmedgjoring

Site                                        Website vs. physical site                                                       Omraade

                                              Nettverk

                                              Sted

                                              Åsted

                                              Geografi

                                              Rom

                                              Posisjon

                                              Prosess

                                              Plattform

                                              Plass - Glass

                                              Hull

                                              Trakter

                                              Skueplass

                                              Presisjon

                                              Posisjon

                                              Revir

                                              Situasjon

                                              Sfære

                                              “En plass i solen”

                                              Areal

                                              Jordvidde

                                              Territorium

                                              Tomt

                                              -alle elementene som inngår i site

                                              -et potensiale for alt som kan skje

                                              -noe mer abstrakt enn et geografisk sted.

Website                                 Nettomt

Place                                     Sted

Space                                    Rom.